Romertal

Romertal

Motivation:

Problemet:

Løsning:
Sourcekode til eksempel:
MyRoman.java
MyRomanTest.java

Klassen MyRoman er en simpel lille utility, der bruges til at ændre en integer til et romertal.
Der er to metoder i klassen.
Den ene er setNumber(), som tager en integer som parameter.
Den anden metode er den interessante, da det er her det hele sker.
Den hedder getRomanNumber().
Den returnerer en String formatteret som et romertal ud fra den givne integer.

Det første der sker i metoden er at for hver tusinder, der er i number tilføjes et M til romertallet.
Herefter checkes for hver 500, så for hver 100, o.s.v. indtil alle værdierne er "oversat" til et romertal.

Den anden klasse hedder MyRomanTest er en JUnit klasse til at teste om MyRoman.getRomanNumber() returnerer den rette tekst streng.