Linked list

Linked list

Motivation:

Problemet:

Løsning:
Sourcekode til eksempel:
MyList.java
MyListNode.java
MyListTest.java

En linked liste består af en række objekter, hvor hvert objekt holder en reference til det næste objekt i listen.
Der er tre klasser i dette eksempel. Den første klasse MyListNode repræsenterer noden i listen.
Den har en constructor der tager et Object og en MyListNode som parametre.
Object er den værdi, eller det object der skal gemmes i listen. Den anden parameter MyListNode er referencen til det næste object i listen.

Den anden klasse MyList er det object der opererer på listen.
Den indeholder en række metoder til manipulering af listen.

De enkelte metoder i MyList gennemgåes i klassen MyListTest.
Her køres en række Unit Tests, hvor metoderne testes.