Fibonacci

Fibonacci

Motivation:

Problemet:

Løsning:
Sourcekode til eksempel:
Fibonacci.java
Fibonaccis talrække består af tal, hvor hvert led i rækken er lig summen af de to foregående tal.
Forholdet mellem to på hinanden følgende tal vil, jo længere man kommer hen i rækken, mere og mere nærme sig værdien af det gyldne snit 1,618...