Decimalformat

Decimalformat

Motivation:
Få formateret udregninger med decimaler, til at afrunde til det ønskede antal decimaler.

Problemet:
Jeg har ofte været udsat for, når man arbejder med decimal tal at resultatet af en division har flere decimaler end jeg ønsker.
Dette kræver at man efterfølgende skal formatere beløbet.

Løsning:
Sourcekode til eksempel:
DecimalFormatTest.java Jeg har dog fundet ud af at Java selv har mulighed for dette.

Objektet DecimalFormat bruges til at formattere decimal tal på følgende måde:

DecimalFormat formattedDigits = new DecimalFormat("000");
formattedDigits.format(5);
formattedDigits.format(50);
Det vil resultere i følgende output:
005
050

DecimalFormat formattedDigits = new DecimalFormat("#.000");
formattedDigits.format(.5);
formattedDigits.format(.50544);
formattedDigits.format(123.50544);
Det vil resultere i følgende:
,500
,505
123,505

formattedDigits = new DecimalFormat("###,###,###.000");
formattedDigits.format(123456.50544);
formattedDigits.format(123456789.50544);
Det vil resultere i følgende:
123.456,505
123.456.789,505