Dateparser

Dateparser

Motivation:
Jeg havde behov for en formateret visning af en given dato.

Problemet:
Jeg skulle finde en løsning der var generisk og kunne håndtere en hvilken som helst dato som input og repræsentere en formateret udgave som output.

Løsning:
Sourcekode til eksempel:
MyDateParser.java
TestDates.java
Dette objekt er en simpel lille utility, der kan bruges til at lave en tekstuel repræsentation af en dato.
Til dette bruges java.text.DateFormat, samt java.text.SimpleDateFormat.
For en nærmere gennemgang af disse se Java's API.
Dette objekt returnerer IKKE en fuld formateret dato, men dens metoder bruges til at returnere delmængder af en dato, så som årstal med enten 2 eller 4 cifre.
Metoderne getISODate og getISODateAndTime tager en Date som parameter og returnerer den i ISO format.
Det er som følgende: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:MM.
Det første objekt MyDateParser indeholder en masse metoder til returnering af en delmænge af en dato.
De modtager alle en java.util.Date som parameter.
Denne date sendes så videre til metoden formatDate().
formatDate() tager 2 parametre, hvor den ene er java.util.Date og den anden er en String indeholdende det pattern java.util.Date skal formateres efter.
Desuden findes metoden getDate() der formaterer en String formateret date til en java.util.Date.
Til sidst findes metoderne validateShortDate, validateMediumDate, samt validateLongDate der alle tager en String formateret date som parameter.
De bruges alle tre til at checke om formateringe er rigtig.
Det andet objekt er TestDates, som blot er en JUnit testCase.
Den indeholder testmetoder for alle metoderne i MyDateParser.