Calendar

Calendar

Motivation:
Jeg havde behov for en utility der kunne udføre forskellige dato relaterede opgaver.

Problemet:
Når man skriver programmer har man ofte behov for at håndtere datoer og tider.
Derfor brugte jeg ofte tid på at lave de samme løsninger på tværs af applikationer.

Løsning:
Sourcekode til eksempel:
MyCalendar.java
MyCalendarTest.java

Dette er en simpel utility, der kan bruges til forskellige kalender relaterede ting.
Det første objekt MyCalendar.java indeholder en række metoder til returnering af delmængder af nuværende dato/tid.
Af de mere interessante metoder er den første daysBetween der tager 2 Date som parametre og returnerer antallet af dage mellem dem.
Metoderne getISODate og getISODateAndTime returnerer dato og tid i ISO format.
Det er som følgende:
yyyy-mm-dd hh:mm:ss:MM.
Metoden getDaysInMonth returnerer antallet af dage i indeværende måned. Der tages højde for skudår.
Metoden getDayOfWeek returnerer ugedagen som tekst.
Metoden getFirstDayOfWeek returnerer ugens første dag som tekst.
I Danmark starter ugen med Mandag, hvorimod USA hvor den starter med Søndag.